Påmelding/registrering

Registrering og betaling via våre hjemmesider.  Når betaling er mottatt vil du motta en bekreftelses-mail. (1-2 dgr etter bankregistrerings-innbetalings dato). Om Covid skulle gjøre det slik at vi ikke kan avholde KunstVandringen som planlagt vil vi gå online med utstillingen vår.

Standplassering

Alle standèr er på 3×3 meter- mulighet for å leie max 2 standplasser ved siden av hverandre.

Vi vil 3 uker før oppstart av KunstVandring Rogaland trekke standplasser. Vi forbeholder oss retten til å dele inn utstillerene inn i forskjellige «kunst-tema» for å sikre at det blir et variert utvalg og en harmonisk plassering på alle områder under KunstVandringen i Sandnes.

Alle utstillere får tilsendt eget utstillernummer og standplassering. Fullstendig utstiller liste, samt kart med nummererte stands.

Bestilt standplass som ikke er benyttet innen åpning av KunstVandringèn kan fritt disponeres av KunstVandring Rogaland dersom ikke egen avtale foreligger.

Videresalg av tildelt standplass er ikke tillatt.

Det er ikke lov å dele på en stand-plass.

Tiltalende stand = bedre profilering av deg selv

Vi utfordrer deg som utstiller til å ha så tiltalende stand som mulig! Dette vil bidra til å løfte kvaliteten på arrangementet vårt!

Premiering til de to beste standen under KunstVandringen – 1 stk stand dag 1, 1 stk stand dag 2.

Bord, stoler, staffeli, duker (svarte/hvite duker for et estetisk rent uttrykk som er «som den røde tråden» over hele arrangementet, partytelt om regn, plast – dekking av bilder må tas med av hver utstiller.)

Flere detaljer ang stand blir sendt ved bekreftet påmelding.

Ansvar

KunstVandring Rogaland er ikke ansvarlige for tyveri/skade på utstillings- og kunstprodukter, utstyr, kjøretøy eller lign. Utstillerene er selv ansvarlig for å forsikre sine varer og utstyr. Hver utstiller er ansvarlig selv å føre forholde seg til de omsetnings retningslinjer som er fastsatt av myndighetene.

Andre foreskrifter

Politivedtektene gjeldene for Sandnes Kommune samt forskrift om handel utenom fast utsalgssted gjelder også for begge kommuner. Brudd på et eller flere av ovenstående punkt, eller dersom det oppstår ordens-messige forhold som gjør at det er uønsket at standen din fortsetter vil det medføre til umiddelbar bortvisning fra KunstVandring Rogaland. I slike tilfeller vil det blir tatt opp til vurdering om  generell avvising i fremtidige arrangement. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt stand-avgift.

Brannforebyggende

Ingen bruk av åpen flamme/ild skal forekomme under KunstVandring Rogland.

Avbestilling av standplass

Det er bindende påmelding! Du får ikke pengene igjen om du blir forhindret i å delta! Standavgiften vil gå til markedsføring av arrangementet.

ForceMajor – naturkatastrofer, opprør, krig, uforutsette ting er ikke arrangør ansvarlige for!

Sandnes Kurs og Kunst Senter står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av ovenstående eller om KunstVandringen skulle bli avlyst.

Påmelding/registrering

Registrering og betaling via våre hjemmesider. Når betaling er mottatt vil du motta en bekreftelses-mail. (1-2 dgr etter bankregistrerings-innbetalings dato). Om Covid skulle gjøre det slik at vi ikke kan avholde KunstVandringen som planlagt vil vi gå online med utstillingen vår.

Standplassering

Alle standèr er på 3×3 meter- mulighet for å leie max 2 standplasser ved siden av hverandre.

Vi vil 3 uker før oppstart av KunstVandring Rogaland trekke standplasser. Vi forbeholder oss retten til å dele inn utstillerene inn i forskjellige «kunst-tema» for å sikre at det blir et variert utvalg og en harmonisk plassering på alle områder under KunstVandringen i Sandnes.

Alle utstillere får tilsendt eget utstillernummer og standplassering. Fullstendig utstiller liste, samt kart med nummererte stands.

Bestilt standplass som ikke er benyttet innen åpning av KunstVandringèn kan fritt disponeres av KunstVandring Rogaland dersom ikke egen avtale foreligger.

Videresalg av tildelt standplass er ikke tillatt.

Det er ikke lov å dele på en stand-plass.

Tiltalende stand = bedre profilering av deg selv

Vi utfordrer deg som utstiller til å ha så tiltalende stand som mulig! Dette vil bidra til å løfte kvaliteten på arrangementet vårt!

Premiering til de to beste standen under KunstVandringen – 1 stk stand dag 1, 1 stk stand dag 2.

Bord, stoler, staffeli, duker (svarte/hvite duker for et estetisk rent uttrykk som er «som den røde tråden» over hele arrangementet, partytelt om regn, plast – dekking av bilder må tas med av hver utstiller.)

Flere detaljer ang stand blir sendt ved bekreftet påmelding.

Ansvar

KunstVandring Rogaland er ikke ansvarlige for tyveri/skade på utstillings- og kunstprodukter, utstyr, kjøretøy eller lign. Utstillerene er selv ansvarlig for å forsikre sine varer og utstyr. Hver utstiller er ansvarlig selv å føre forholde seg til de omsetnings retningslinjer som er fastsatt av myndighetene.

Andre foreskrifter

Politivedtektene gjeldene for Sandnes Kommune samt forskrift om handel utenom fast utsalgssted gjelder også for begge kommuner. Brudd på et eller flere av ovenstående punkt, eller dersom det oppstår ordens-messige forhold som gjør at det er uønsket at standen din fortsetter vil det medføre til umiddelbar bortvisning fra KunstVandring Rogaland. I slike tilfeller vil det blir tatt opp til vurdering om generell avvising i fremtidige arrangement. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt stand-avgift.

Brannforebyggende

Ingen bruk av åpen flamme/ild skal forekomme under KunstVandring Rogland.

Avbestilling av standplass

Det er bindende påmelding! Du får ikke pengene igjen om du blir forhindret i å delta! Standavgiften vil gå til markedsføring av arrangementet.

ForceMajor – naturkatastrofer, opprør, krig, uforutsette ting er ikke arrangør ansvarlige for!

Sandnes Kurs og Kunst Senter står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av ovenstående eller om KunstVandringen skulle bli avlyst.